Digital Video Interface - DVI

Kev txhais kom meej: Cov ntawv luv luv (DVI), nws yog hom kev txuas rau cov video xws li LCD monitor thiab projectors.

Feem ntau, nws hais txog cov hom cables, cov chaw nres nkoj thiab cov khoom sib txuas siv los txuas rau DVI tus saib xyuas rau cov ntawv teev lus video uas txhawb DVI.

Kuj Paub Tawm: DVI

Piv txwv: "Mark muas ib daim card loj video nrog ob lub chaw seev cev DVI es nws thiaj li txuas tau ob lub qauv tshiab LCD tib lub sijhawm."