Yuav Ua Li Cas Yuav Kom Ntiaj Teb Fantasy VII Qhov Kev Xeeb Txawm, Qhov 2

Puas tau xav tau lub sij hawm los siv tag nrho cov Final Fantasy VII kawg lov? Ntawm no yog li cas!

Thaum kawg Fantasy VII txwv tsis pub dhau qhov kev txiav txim siab, tab sis peb tau muab tso ua ke coj ib qho kev qhia kom pab tau koj ua txhua yam ncaj. Nco ntsoov koj xyuas seb qhov tseem ceeb qhia ntawm no !

Barret Wallace

Liab XIII

Cait Sith

Cid Highwind

Yuffie Kisaragi

Vincent Valentine